vrut TWIN UD

0.00

  • Konstrukční vrut s dvojitým závitem
  • Šroubuje se ve sklonu 30° od kolmice ke střešní rovině
  • Přenáší svislé síly od tíhy střechy a zatížení sněhem
Katalogové číslo: - Kategorie:

Konstrukční vrut TWIN UD je určen k připevnění nadkrokevní izolace Pavatex přes kontralatě do krokví. Pro nadkrokevní izolaci s pohledovými krokvemi je potřebná délka 400 – 440 mm (výška zateplení Pavatexem 240 mm, tloušťka záklopu z palubek 20 – 25 mm).
Skutečná délka vrutů, jejich vzdálenosti od sebe, je závislé na mnoha faktorech (geometrie střechy, zatížení střechy, pevnostní charakteristiky desek Pavatex …). Statický výpočet je nedílnou součástí konkrétní nabídky od firmy Insowool.

délka : 170 – 520 mm
průměr : 7,5 mm

Další informace

průměr x délka [mm]

7,5 x 170 mm, 7,5 x 190 mm, 7,5 x 210 mm, 7,5 x 230 mm, 7,5 x 250 mm, 7,5 x 270 mm, 7,5 x 300 mm, 7,5 x 330 mm, 7,5 x 360 mm, 7,5 x 400 mm, 7,5 x 440 mm, 7,5 x 480 mm, 7,5 x 520 mm

Leták TWIN UD

Stáhnout

Certifikonvaná konstrukce Insowool

Tento výrobek je součástí certifikovaných difúzně otevřených konstrukcí stavebnice INSOWOOL DIFFU.
Konkrétní způsoby použití jsou uvedeny na stránkách www.insowool.cz.